Aktuálne
Základné aspekty

Základné aspekty

Základné aspekty

V súčasnom, rýchlo sa meniacom svete informácií hľadá spoločnosť Tupperware stále nové spôsoby, ako uspokojovať potreby svojich zákazníkov po celom svete. Zákazníci si aj v novom tisícročí môžu byť istí kvalitou, ktorú kupujú súčasne s výrobkami Tupperware, a tiež ich mimoriadnym dizajnom obohacujúcim každodenný život.

Každý zákazník spoločnosti Tupperware si v širokej palete ponúkaných výrobkov iste nájde tie, ktoré budú práve pre neho tými najlepšími: či už sú to výrobky na uchovávanie alebo zmrazovanie potravín, na prípravu v mikrovlnnej rúre alebo servírovanie hotových pokrmov. Inovácie, ktorých proces naštartoval Earl S. Tupper, pokračujú. Neustále hľadanie nových farieb, tvarov a využitia výrobkov je neodmysliteľnou súčasťou súčasného vývoja spoločnosti Tupperware.

Hodnoty & Vízie

Veríme

V spoločnosti Tupperware veríme v globálny zmysel podpory žien: získavanie sebadôvery, finančnej nezávislosti až po zmenu v ich živote. Hovoríme tomu Chain of Confidence.

Naša vízia
Pretože prinášame sebadôveru ľuďom po celom svete – poradkyniam, skupinovým manažérkam, zákazníkom a investorom – snažíme sa udržať svoju pozíciu svetového globálneho predajcu – spoločnosti založenej na vzťahoch, dodávajúcu špičkovú kvalitu, inovatívne výrobky a značky. To všetko robíme preto, aby sme mohli naďalej meniť životy tým, že umožníme každému – obzvlášť ženám – uplatniť svoj potenciál.

Naše hodnoty nám stále pripomínajú náš cieľ a vedú nás k tomu, aby sme jednali čestne, doma i v práci.

Naše hodnoty:

Posilnenie
Poskytujeme našim poradkyniam a spolupracovníkom príležitosť vedúcu k životným zmenám, pomáháme im uplatniť ich potenciál, dosiahnuť úspech a získať sebadôveru.

Bezúhonnosť
Snažíme sa konať tak, aby naše slová a činy boli považované za správne a čestné.

Zodpovednosť
Sme zodpovední voči svojim spolupracovníkom, poradkyniam, zákazníkom a investorom.

Inovácia
Zaväzujeme sa vyvíjať inovatívne riešenia a výrobky.

Spolupráca
Sme rôznorodá rodina a veríme, že naša kolektívna energia a hodnoty sú pre rast našej spoločnosti rozhodujúce.

Ocenenie
Odmeňujeme a oceňujeme dosiahnuté výsledky, medzníky a prístupy.

Dizajn a výroba

Od zrodu myšlienky k precitnutiu výrobku

Nikto si však nevie predstaviť, koľko výskumu a detailov sa skrýva za celým procesom vzniku týchto svetoznámych výrobkov. Naše kvalitné výrobky sú vytvárané tak, aby uspokojili potreby najrôznejších kultúr a najrôznejších životných štýlov ľudí na celom svete. Všetky výrobky sú navrhované a vyvíjané tak, aby obohatili každodenný život a stali sa jeho nevyhnutnou súčasťou. Počas celého procesu, ktorý zahŕňa vypracovanie návrhu výrobku, jeho testovanie, výrobu, predaj a dodanie našim zákazníkom, je zabezpečená špičková kvalita na každom kroku.

Výrobky Tupperware, ktoré sa predávajú v Českej a Slovenskej republike, sú vyrábané väčšinou v dvoch európskych továrňach – v Aalste (Belgicko) a v Tours (Francúzsko).

Kvalita

Špičková kvalita, inovatívne výrobky

Tupperware je už od začiatku svojej existencie synonymom kvality. Na každom stupni celého procesu sa stretávame s kvalitou – pri navrhovaní výrobkov, ich výrobe, balení i predaji. Iba tie výrobky, ktoré dosahujú štandardy najvyššej kvality počas tohto procesu, sú označené logom Tupperware a určené na predaj.

Výroba, výrobok i poskytované služby musia v každom ohľade spĺňať prísne požiadavky na kvalitu. To je tiež dôvod, prečo sa značka Tupperware teší obľube svojich zákazníkov v mnohých krajinách sveta už od roku 1944.

Zdravotná neškodnosť

Či je váš Tupperware riad starý alebo nový, vždy je bezpečný.

Všetky výrobky sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktoré sú určené pre styk s potravinami, nie sú zdraviu škodlivé a nemajú vlastné pachy, ktoré by sa prenášali na potraviny.

Pri navrhovaní výrobkov načúvame svojim zákazníkom. Náš výskum a vývoj sa riadi neustálou snahou o pokrok v prospech človeka, z hľadiska zdravia a bezpečnosti, tak aj z hľadiska praktického úžitku a vzhľadu. Dnes sú informácie,
ktoré sú o plastoch k dispozícii, často protichodné, nesprávne a zle pochopené, najmä ohľadne ich bezpečnosti. Niektoré zložky, ako bisfenol A, vyvolávajú polemiku, a často bez vedeckých podkladov sa pochybuje o ich bezpečnosti pre zdravie. Preto sme sa rozhodli odstrániť z nášho katalógu všetky výrobky na báze polykarbonátov a mať tak súpravu výrobkov s 0% obsahom bisfenolu A. Polykarbonát bol nahradený termoplastickým polyesterom, ktorý má podobné vlastnosti, ale
neobsahuje žiadne stopy bisfenolu A. Tak môžu naši zákazníci používať naše výrobky legendárnej kvality bez obáv, ešte viac než kedykoľvek predtým.

Či už sa jedná o starú či novú generáciu riadu, Tupperware je vždy bezpečné!
Ako spoločnosť, ktorá je na trhu v Európe viac než 50 rokov, a ktorá je verná svojej povesti spoľahlivej a zodpovednej fi rmy, sme vždy presne dodržovali európske normy týkajúce sa ochrany zdravia, a zároveň, sledovali ďalší vývoj. V skutočnosti EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) stanovil dva bezpečnostné parametre týkajúce sa plastov, ktoré sú v kontakte s potravinami:

• špecifický migračný limit1: až 0,6 mg bisfenolu A/kg potraviny
• denná povolená dávka2: až 0,05 mg bisfenolu A/kg telesnej váhy/deň

Výrobky Tupperware, bez ohľadu na dátum výroby, sú vyrábané tak, že je vždy prevedená kontrola hodnôt, ktoré sú značne pod hodnotami platných európskych noriem. Tým je, v podmienkach k použitiu, ktoré Tupperware odporúča, zaručená ich kvalita a bezpečnosť. Bez ohľadu na to, v ktorom roku bol váš výrobok Tupperware vyrobený, sa naň môžete spoľahnúť a konzervovať, pripravovať, variť a podávať.

Pre všetky výrobky TUPPERWARE sú plasty vyberané veľmi prísne. Pred použitím vo výrobe sa podrobujú množstvu testov, akú sú odolnosť voči nárazom, odolnosť voči čistiacim prostriedkom, odolnosť voči ultrafialovému žiareniu, odolnosť voči teplote podľa ďalšieho použitia, a samozrejme sú vykonané všetky skúšky, či  vyhovujú pre kontakt s potravinami.
*Viac podrobností o látkach získate u svojej poradkyne.

Dôležité podrobnosti:

Čo znamená vyryté číslo na vašom výrobku Tupperware?
Vyryté číslo na vašom výrobku Tupperware je kód, ktorý zodpovedá systému kodifi kácie, ktorý v roku 1988 vytvorili spoločnosti podnikajúce v plastoch: „Identifi kačný kód živíc“. Tento systém kódovania, ktorý zobrazuje trojuholník vytvorený zo šípok a číslo umiestnené uprostred, má za cieľ označovať materiály z hľadiska ich recyklácie.

Čo znamená číslo 7?
Kód 7, nesprávne považovaný za ukazovateľ nebezpečnosti, jednoducho znamená to, že materiál, ktorým je označený, je vyrobený zo živice inej, ako je 6 iných živíc kódovaných od 1 do 6.
Pokiaľ váš výrobok Tupperware nemá žiadne číslo… znamená to, že bol vyrobený z foriem pred tým, ako vstúpila táto kodifi kácia v platnosť. Keďže Tupperware chce byť úplne transparentné, necháva vyryť označenie na svoje výrobky vo všetkých výrobných závodoch na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia.

Spoločenská zodpovednosť

Budete prekvapení úžasnými vecami, ktoré môžete dosiahnuť, pokiaľ sa o to pokúsite.

„Obchodná organizácia, ako je spoločenstvo alebo národ, musí viac závisieť od svedomia jednotlivca ako prísnosti zákona alebo účinnosti presadzovania práva. Starostlivosť a podelenie sa sú v samom srdci Tupperware Brands vízie a to je tiež dôvod prečo toľkí z nás, kolegovia a rovnako aj členovia predajnej sily, sú radi súčasťou tejto skvelej spoločnosti. Prostredníctvom vytrvalej snahy každého jednotlivca si Tupperware Brands zachováva vynikajúcu povesť občianskej a komunitnej angažovanosti.“Rick Goings, predseda a CEO Tupperware Brands Corporation.

Tupperware Brands je lídrom v oblasti riadenia pozitívnej zmeny v živote žien. Naše obchodné stratégie a sociálne investičné programy sú v súlade s informovanosťou, vzdelávaním a posilnením postavenia žien a dievčat. Tupperware Brands sa snaží ponúknuť možnosti vzdelávania, ktoré zaručujú návratnosť pre budúce generácie. Toto podporuje dedičstvo starostlivosti o budúcich vodcov: naše deti.

 

Európska asociácia priameho predaja

O Európskej asociácii priameho predaja
Európska asociácia priameho predaja (DIRECT SELLING EUROPE / DSE) je obchodné združenie pre priamy predaj v Európe, ktorá spája známe spoločnosti a asociácie pre priamy predaj. DSE reprezentuje záujmy priemyslu zaoberajúceho sa priamym predajom v EÚ, ktorý je udržateľný, etický a orientovaný na zákazníka.

Z hľadiska obratu členskej spoločnosti DSE a národnej asociácie pre priamy predaj spoločne zastupujú polovicu všetkého priemyslu priameho predaja v Európskej Únii.
Združenie DSE bolo založené v súlade s belgickou legislatívou a jeho centrála má trvalé sídlo v Bruseli. Za jeho vedenie zodpovedá generálny riaditeľ, ktorý pracuje pod dohľadom správnej rady. Členovia správnej rady sú podľa stanov združenia volení valným zhromaždením.

DSE i jeho členovia sú transparentní. Združenie DSE je registrované v registri transparentnosti pod č. 9435658947-27. DSE je tiež členom EuroCommerce.

História

Európska asociácia priameho predaja je obchodným združením založeným v Bruseli, je zameraná na priamy predaj v Európe a zložená z renomovaných predajných spoločností a vedúcich národných asociácií v oblasti priameho predaja. DSE reprezentuje záujmy priemyslu zaoberajúceho sa priamym predajom v EÚ, ktorý je udržateľný, etický a orientovaný na zákazníka.
Združenie DSE bolo založené v januári 2007 národnými asociáciami z oblasti priameho predaja z Rakúska, Belgicka, Nemecka a Švajčiarska a desiatimi vedúcimi európskymi spoločnosťami.

Poslanie a ciele

Európska asociácia priameho predaja je charakteristická svojimi exkluzívne reprezentujúcimi spoločnosťami a asociáciami, ktoré majú bezúhonnú reputáciu a realizujú rozumnú a etickú obchodnú prax, ako smerom ku svojim spotrebiteľom, tak k predajným poradcom.

Združenie DSE sa striktne dištancuje od všetkých nelegálnych, kritizovaných alebo neserióznych foriem priameho predaja.

Ciele

1. Poskytovať informácie členom DSE a európskym spotrebiteľom
Združenie DSE svojich členov informuje o každom podstatnom vývoji v legislatíve na úrovni EÚ a o tom, aký má vplyv na ich obchodnú činnosť.
Združenie DSE pôsobí ako platforma pre výmenu informácií a skúseností medzi členmi a umožňuje spolupôsobenie v problematike súvisiacej s priamym predajom.
DSE je spoľahlivým zdrojom informácií pre spotrebiteľov a potenciálnych predajcov, ktorých zaujíma táto oblasť podnikania.

2. Podporovať záujem členov DSE na úrovni EÚ
DSE sleduje, aby sa pri rozhodovaní v EÚ  počítalo s jej členmi.
DSE úzko spolupracuje s významnými investormi za účelom zlepšovania informovanosti o trvalo obhájiteľnom obore priameho predaja.

DSE úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami v oblasti vylepšovania legislatívy EÚ, znižovania nákladov a nejasností v obchode a pripravuje tak konkurencie schopné prostredie pre oblasť priameho predaja.

Etický kódex

Členské spoločnosti DSE dodržujú uvedený etický kódex:

ZAMERANÝ NA SPOTREBITEĽA
1. Pri kontaktovaní zákazníka uvádza priamy predajca okamžite názov spoločnosti, ktorú reprezentuje vrátane dôvodu kontaktovania.

2. Obchodníci priameho predaja sa nesprávajú dotieravo ani netlačia na zákazníka. Nezneužívajú dôveru spotrebiteľov ani ich vek, zdravotný stav alebo nedostatok porozumenia či jazykovú neznalosť. Priamy predajca vníma ekonomickú situáciu spotrebiteľov a zdrží sa čohokoľvek, čo by mohlo prinútiť zákazníka objednávať tovar neprimeraný jeho situácii.

3. Ak je priamy predajca zákazníkom požiadaný, upustí od predajnej prezentácie, nepokračuje ďalej alebo predvádzanie tovaru odloží.
Spoločnosti a ich obchodníci pre priamy predaj zastavia všetky aktivity, ktoré by mohli presviedčať zákazníka, aby prijal ponuku, len kvôli tomu:
– aby tým preukazoval predajcovia osobnú priazeň
– aby tým ukončil nevhodnú prezentáciu
– aby získal nejaké výhody, ktoré nie sú predmetom ponuky, alebo aby tak za niečo
vyjadroval vďačnosť.

4. Hneď ako dostanú zákazníci zmluvu alebo iný dokument, bude jasný a zrozumiteľný.

5. Zákazníci môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy, aj keď platba, ktorá má byť uhradená, nepresahuje právnu hranicu pre odstúpenie od zmluvy podľa vnútroštátneho zákona.

6. Obchodník priameho predaja poskytne zákazníkovi informácie o odstupnom práve, jeho rozsahu, kde a ako sa o neho uchádzať ešte pred tým, než je zákazník viazaný akoukoľvek zmluvou o priamom predaji alebo súvisiacou ponukou.

ZAMERANÝ NA OBCHODNÍKOV PRIAMEHO PREDAJA

1. Každá informácia o príjme zo zárobku musí byť transparentná a musí vychádzať zo zrejmých priemerných výsledkov za priamy predaj obchodníkov v danej spoločnosti.

2. Marketingový plán spoločnosti musí byť transparentný, zrozumiteľný a nezavádzajúci.

3. Spoločnosti nebudú nútiť svojich priamych predajcov k platbám vstupného poplatku alebo od nich vymáhať platby v hotovosti vopred pred začiatkom vykonávania priameho predaja. Ak to povoľuje zákon, pripúšťa sa možnosť povinného nákupu spúšťacieho balíčka, kým kupujúci nedostane primeranú trhovú hodnotu za zakúpený tovar a služby
.
4. Každý člen DSE ponúkne svojim priamym predajcom vhodné školenia. Účelom školení je podporiť profesionálny rast priamych predajcov. Školenie o výrobkoch je ponúkané predajcom zadarmo. Iné školenia, ktoré sa netýkajú výrobkov, môžu spoločnosti ponúkať za určitú odmenu, pokiaľ však nepôjde o získavanie zisku pre spoločnosť alebo inú časť systému priameho predaja.

5. Spoločnosti nesmú nútiť priamych predajcov k prehnaným nákupom.

6. Väčšina príjmov priamych predajcov v DSE plynie z predajov výrobkov a služieb spotrebiteľom; priami predajcovia nemajú príjmy získané jednoduchým najatím iných priamych predajcov do predajného systému. Priami predajcovia získajú províziu na základe predajov konečným zákazníkom, na ktorú majú nárok ihneď ako je to možné, ale najneskôr do 6 týždňov po dodaní tovaru zákazníkovi.

„Priamy predajca“ je samostatná osoba, ktorá je aktívnym predávajúcim spoločnosti s priamym predajom.

Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii

Fungovanie jednotného európskeho trhu vyžaduje úplné zladenie práv spotrebiteľov v celej Európskej Únii (EÚ). Posledné smernice EÚ o osobitných aspektoch predaja spotrebiteľského tovaru a skupinových záruk definuje rad minimálnych spotrebiteľských práv aplikovateľných v rámci EÚ.

V dôsledku toho spotrebiteľská politika v Európskej Únii zabezpečuje, že môžu občania EÚ využívať vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa aj v prípade, keď sa jedná o nákup tovaru z inej krajiny EÚ.

Členské spoločnosti Direct Selling Europe DSE silne podporujú a plne súhlasia s legislatívou národnou a EÚ spotrebiteľských práv. Vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa je samozrejme najlepšou zárukou etiky a trvalej prijateľnosti oboru priameho predaja.

Línia nových párty

Tupperware Brands má v Amerike legendárnu minulosť.

CEO Rick Goings vidí sám seba ako globálneho vyslanca kapitalizmu. Prečítajte si viac, čo pre BARRON’S – americký týždenník zameraný na finančné správy a štatistiky o trhu, napísal Robin Goldwyn Blumenthal.

Línia nových párty
Do technologického odvetvia sa dnes hlási o slovo mnoho žien, ale pravá bašta ženskej vlády medzi zamestnancami je oveľa staromódnějšia – je vedená mužom.
Tupperware bol priekopníkom stratégie priameho predaja v roku 1948, ktorý umožnil ženám v USA po druhej svetovej vojne udržať si finančnú nezávislosť, na ktorú si zvykli. Súčasný CEO Rick Goings strávil posledných dvadsať rokov riadením spoločnosti – a jej príležitostí pre ženy v zahraničí – a vytvoril obrovský podnik a spoločnosť s viacerými blokmi značiek Tupperware, ktorá má trhovú hodnotu 4,2 mld. USD.

Vo svojich 67 rokoch Goings strávil väčšinu času obchádzaním zemegule a pozorovaním operácií v 82 krajinách, v ktorých Tupperware obchoduje. Takmer 90% mld. pochádza z predaja mimo USA, a to nielen z titulu unikátnych kuchynských nápadov vyvinutých v ich centre v Orlande na Floride, ale aj z kozmetických výrobkov predávaných pod siedmimi značkami v Južnej Amerike, Južnej Afrike a ďalších regiónoch.

Goings, kedysi pôsobiaci ako veliteľ námornej čaty, si vychutnáva svoju úlohu vyslanca kapitalizmu globálnej firemnej povesti. Pevne verí, že výrobky Tupperware predávané v miestach tak rozdielnych ako je Chennai v Indii a Karakas vo Venezuele, prináša ženám, ktoré ich predávajú, východisko z chudoby, a pritom podniku Tupperware prinášajú zisk. Z prevažne ženskej predajnej sily v podobe 2,8 miliónov nezávislých obchodníkov vytvoril Goings úspešných podnikateľov. Hovorí, že predavači Tupperware nehovoria o „predaji misiek“, ale o tom, „ako menia svet“.

Asi 61% tržieb v minulom roku sa uskutočnilo v rozvojových krajinách, pričom Goings predpokladá, že Tupperware sa dostal do niečo menej než 25% domácností, ktoré je spoločnosť schopná osloviť, a to v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je brazílska, indická a indonézska. Rastúca stredná trieda v rozvojových krajinách ako je Ázia, ktorá by mala mať sama do roku 2020 1,7 mld. obyvateľov v strednej triede, znamená zabezpečenie rastu počas  obdobia viacerých rokov.
Prvýkrát sa Barrons zoznámil s Goingsom v roku 2006, kedy sme odporúčali odkúpenie podielov Tupperware za 20 USD. Od vtedy akcie vzrástli štvornásobne, nedávno sa nakupovali za 78 USD s výnosom 3,2%. (Tupperware zvýšil v priebehu posledných piatich rokov v každom roku svoj podiel na zisku dvojcifernými prírastkami.) Ale Goings začal pôsobiť v Tupperware ako prezident medzinárodnej jednotky Premark už v r. 1992. Následne sa stal CEO Tupperware, keď bola jednotka v roku 1996 rozpustená. Keď sa vrátime, značka už zažila aj ťažšie obdobia: 74% TW distribútorov z USA bolo insolventných a spoločnosť začala pátrať po svojom mieste na svete. Dokonca jej sídlo, prekrásna neskoro moderná budova navrhnutá Edwardom Durellom Stonom mala byť predaná Asociácii Country Music, aby sa stala domovom dôchodcov.

Rovnako tak dynamika spoločnosti bola spomalená, avšak Goings prišiel so zmyslom pre naliehavosť a podporil, ako sám nazýval „dohodnuté vzťahy“, ktoré vychádzali zo spoločnej vízie, dobré sústavy hodnôt a dôvery medzi zamestnancami. Túto stratégiu sa naučil pri výrobkoch Avonu, kde pomáhal vytvárať trhy v Európe a Ázii krátko pred svojím vstupom do Tupperware. Podľa Goingsa je víziou Tupperware „horlivý záujem o zmenu životov“ so zameraním „na posilnenie, osvetu a výchovu žien“.

Po príchode Goingsa v roku 1992 mala takmer polovica obchodníkov Tupperware svoje ďalšie zamestnanie na plný úväzok a aby vyšiel v ústrety zaneprázdneným zákazníkom, začal s ponukou zameranou na potreby pre domácnosť s delením na výrobky na pečenie, pre kuchárky, hračky a iné položky. Goings zaviedol predaj cez internet a rozšíril rad firemných výrobkov. Medzi výrobky spoločnosti patrí tiež vlastná značka korenia, systémy na filtrovanie vody v Číne a gurmánske hrnce na paru v Paríži. Ďalej inteligentné výrobky, ktoré vytvoria nákupný zoznam vybavenia pre potraviny skladované v chladničke.

Obchodníci predvádzajú a predávajú sady výrobkov spoločnosti so zameraním na domácnosť a osobnú potrebu rodinám, susedom a priateľom. Nepočíta sa s tým, že sa budú zaoberať náborom nových obchodníkov alebo obchodovaním s vlastným tovarom; nejedná sa o viacúrovňový marketingový systém. Pre Tupperware je cieľom trh s nízko-nákladovým predajom, ktorý stále úzko spolieha na hovorené slovo a sociálnu sieť.

GOINGS NEMAL ľahké detstvo. Vo svojich 17-tich rokoch, po konflikte s otcom, opustil domov. Aby mohol dokončiť strednú školu, zarábal si vo Wheatonu, na predmestí Chicaga v obchode s pánskymi odevmi. Sám hovorí, že umenie predaja sa naučil od jeho dvoch školiteľov v maloobchode, Boba Samberga a Dicka Stocktona, aj keď Stockton tvrdí, že pri Goingsovi šlo všetko prirodzene samo, že je prirodzene suverénny a ľudský. Jedna z najdôležitejších lekcií od Stoctona sa týkala medziľudských vzťahov. „Všímal som si“, zveril sa Goings, „aký to bol elegantný človek a ako sa k ľuďom správal. Domnievam sa, že čím je človek náročnejšie na ľudí dobrého charakteru, tým sa stávajú lepšími.“ Goings sa snažil držať tejto zásady, dokonca aj s tými, s ktorými mal konflikt. „Podľa môjho kódexu“, hovorí, „sa chce človek oplatiť tým ľuďom, ktorí mu pomohli“.

Neskôr, keď musel ešte mladý Goings podstúpiť sedem operácií očí, mal nízke sebavedomie. To sa začalo postupne meniť po tom, čo nastúpil v roku 1964 k námorníctvu USA, kde bol poverený, ako prvý veliteľ čaty na torpédoborci, prenasledovaním, väčšinou ruských, ponoriek. Za pracovným stolom svojho úradu v Orlande, vyzdobeného veľkou mapou sveta na jednej stene a portrétom Keitha Richardsa v nadživotnej veľkosti na druhej stene, má Goings vystavenú impozantnú zbierku námorníckych dýk, ktoré dôstojníci dostávajú pri preberaní velenia.

Goings študoval dejiny a právo na Guilford College v Severnej Karolíne a pritom pracoval na plný úväzok v obchode. Oboje však zanechal pred ukončením štúdia a začal so svojím priateľom vlastné podnikanie v odbore požiarnych alarmov. Netrúfol si na podomový predaj – pozostatok nešťastnej skúsenosti z mladosti pri predaji encyklopédií. Goings sa trafil do modelu, ktorý mu mal v budúcnosti poslúžiť: najímal študentov a čerstvých absolventov škôl, ktorí pre neho obchodovali. Tento úspešný biznis prevádzkoval 15 rokov. V roku 1985, keď sa trh zmenil a pretlačili sa väčší spoluhráči, spoločnosť predal a presťahoval sa do New Yorku.

Vtedy Goings získal prácu v Avone, kde strávil šesť rokov, prevažne v zahraničí, až nakoniec našiel svoj domov v Tupperware.
OSOBNÁ MINULOSŤ Goingsa a jeho pomalý vzostup formovali rysy Tupperware ako vo vnútri tak i zvonka. Obchodný model spoločnosti je stále vyhradený podpore žien (predovšetkým ženám s obmedzenými možnosťami) a kultiváciu ich vzťahov v ich najbližšom okruhu, vytváranie a riadenie obchodu vrátane prevzatia riadenia svojich osobných finančných prostriedkov a plánov. Vnútri spoločnosti dochádza k niečomu podobnému; tam vládne kultúra sebazdokonaľovania. Na podnet Goingsa vstúpila slobodná matka Elinor Steele na dočasné obdobie do spoločnosti a bez vysokoškolského vzdelania získala MBA. Vypracovala sa na vice prezidentku Tupperware pre globálnu komunikáciu a styk s verejnosťou. Melanne Verveer, pôvodne americká veľvyslankyňa pre globálne problémy žien a vedúca personálu Hillary Clinton v čase, keď bola prvou dámou, sa zverila Steele, že nevie, kde by bola bez Goings, ktorý v nej spoznal silu, s ktorou si ani sama nebola istá. „Aj keď je Goings ako obchodník veľmi úspešný,“ hovorí Veever, „srdce má veľké ako oceán.“

Goings, ktorý vyrástol ako prostredné dieťa medzi dvoma sestrami a vyrastal uprostred spoločností s ženským zameraním, vysvetľuje, prečo je toľko žien vo vedení jeho podniku. Oproti mužom, tvrdí, sú ženy schopné plniť viac úloh naraz. Avšak čo je ešte dôležitejšie, „ženy všeobecne sú schopné lepšie odhadnúť zákazníka.“ Je to preto, vysvetľuje, že vždy hľadajú spojenie, aby sa mohli stať súčasťou spoločenstva.

Podujatia Tupperware – ktoré začínajú každých 1,4 sekundy – ponúkajú ľuďom príležitosť tvárou v tvár vzájomnú reakciu. Aj keď niekto povie, že značka Tupperware je neaktuálna (kto môže zabudnúť na spoločenské akcie, ktoré končili so zelenou nádobou, kam mamička schovávala dusené hovädzie), Goings, ktorý pomohol pripojiť „dievčatá“ do amerických klubov Boys & Girls Clubs, ktorých bol národným predsedom, tvrdí, že opak je pravdou. „Ľudia veľmi túžia po zapojení,“ hovorí. Goings spolu s jeho tímom je presvedčený, že učí ľudí stať sa „spoločenskými podnikateľmi“ a ukazuje im cestu k prosperite.

„Svet potrebuje novú spoločenskú dohodu,“ hovorí Goings. V Európe, dodáva, „bude vláda na mizine“ a ľudia zistia, že im nebude schopná zabezpečiť ich potreby. V USA zastarané daňové systémy prispievajú k zväčšovaniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými. A na Strednom Východe a v Afrike, ktoré čelia obrovským sociálnym a ekonomickým problémom, je táto orientácia na využitie sily žien kľúčovým momentom, tvrdí Goings.

ALE HOVORIŤ O ZMENÁCH je niečo iné, než zmeny vykonávať, ako Goings bez obalu poznamenal pri svojom januárovom príhovore na Svetovom ekonomickom fóre a on nie je typ človeka, ktorý len hovorí. Goings je priekopnícky človek, ktorý má dostatok odvahy aj vôle k činu, keď zistí, že je niečo potrebné, povedala Roxanne Spillett, prezidentka a CEO Boys & Girls Clubs.
Goings pomáha prostredníctvom Tupperware k rastu národov tak, že „podporuje ženy, ktoré nikdy neboli súčasťou ekonomiky, aby sa stali základom kapitálu prostých ľudí,“ vysvetľuje Lewis Duncan, prezident Rollins College vo Winter Park, Fla., kde je Goings kurátorom. Goings prednášal na Fóre svetovej ekonomiky o „zmysle Tupperware“, ako spoločnosť poskytuje ženám mini financovanie a školenie zdarma a ako pomoc v ich podnikaní im prideľuje zdarma osobné vozidlá.
Ženy získajú pri obchodovaní s Tupperware niečo cennejšie než len obyčajnú existenciu: Prieskum medzi obchodníkmi Tupperware v Mexiku vedený iniciatívou Global fairness Initiative zistil, že 91% opýtaných žien tvrdilo, že zapojenie do Tupperware zmenilo dráhu ich života a veľký počet z nich vyviedlo z chudoby.

EŠTE DRAMATICKEJŠIE BOLO, keď ženy opakovane hlásili, že „sa dostali od neúcty cez štádium uznania až do momentu, kedy ich manželia začali podporovať a sami im pomáhať s ich obchodom,“ povedal Goings. Po návšteve Bagdadu sa so Steele zhodli, že „jednou z kľúčových výziev celého Stredného Východu je posilnenie žien.“

Avšak Goingsov vplyv nie je vidieť len na vzdialených miestach. Ústredie v Orlande prekypuje priateľskými, šikovnými a úspešnými ženami. Goings riadi prípravu vynikajúceho jedla v miestnej kuchyni, ktorá je celá vytvorená z výrobkov Tupperware a potom zasadá pri obede s desiatimi alebo jedenástimi osobami z jeho vedenia, ktoré je celé zložené zo žien.

„Naši ľudia neodchádzajú,“ hovorí Goings. Je jasné, čo ich tam drží. Goings je živá, priateľská a priama osobnosť, rozpráva v nemčine s obchodným kolegom, ktorý je na návšteve s rodinou z Nemecka.

To všetko je súčasťou cesty Goingsa. V Boys & Girls Clubs spolupracoval Goings s hercom Denzelom Washingtonom na knihe o školení s názvom „Ruka, ktorá ma povedie“ (A Hand to guide me). Goings poslal túto knihu svojim školiteľom a priateľom vrátane Gen. Colina Powella, bývalého ministra zahraničných vecí USA, ktorý bol neziskovým členom správnej rady.
Vedúcim pracovníkom by prospelo „keby boli v častejšom spojení so ženami,“ hovorí Goings. Ale on hovorí o sile, nie o poddajnosti. Ako hovorí Powell, keď ide Goings bojovať s problémom, „nebude to nejaká zmätená snaha, ale pôjde ostro vyzbrojený.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *